Navigacija

Radio Šabac 103,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Šabac 103,7
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće RADIO-TELEVIZIJA ŠABAC d.o.o., Šabac
Broj dozvole 356/2008-9
Datum 29. avgust 2022.
Matični broj 20198397
PIB 104616653
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Lazara 1, Šabac
Telefon 015/353-263
Faks 015/353-263
Elektronska pošta direktor@sabac.tv
Veb sajt www.sabac.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Živanović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Živanović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Živanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 205/Šabac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top