Navigacija

Radio Valjevo 95,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Valjevo 95,8
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno preduzeće RADIO VALJEVO d.o.o. Beograd
Broj dozvole 357/2008-9
Datum 14. novembar 2019.
Matični broj 06121179
PIB 100067503
Sedište i adresa pravnog lica Makenzijeva 79, 6 sprat, Beograd (adresa za prijem pošte Balkanska 16, Zemun)
Telefon 063/393-936
Elektronska pošta kabinet@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Majdak
Glavni i odgovorni urednik Zoran Majdak
Vlasnička struktura PMU 1.IN Network Solution d.o.o. Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 209/Valjevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top