Navigacija

Radio 014 98,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 014 98,2
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošći RADIO 014, Valjevo
Broj dozvole 358/2008-12
Datum 11. oktobar 2023.
Matični broj 17508679
PIB 103066459
Sedište i adresa pravnog lica Dročinska 7, Valjevo
Telefon 014/220-202, 066/220-202
Faks 014/220-202
Elektronska pošta marketing.radio014@gmail.com
Veb sajt www.014.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Dejan Marković
Glavni i odgovorni urednik Dejan Marković
Vlasnička struktura PMU 1.Dejan Marković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 210/Valjevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top