Navigacija

Radio Kula 102,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kula 102,8
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za trgovinu, usluge i protok informacija VINOGRADINA d.o.o. Valjevo
Broj dozvole 360/2008-2
Datum 29. septembar 2016.
Matični broj 20288965
PIB 104999135
Sedište i adresa pravnog lica Vlade Zečevića 17, Valjevo
Telefon 014/236-622, 014/244-471
Elektronska pošta radiokula@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Simić
Glavni i odgovorni urednik Milan Simić
Vlasnička struktura PMU 1.Milan Simić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 212/Valjevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Datum brisanja dozvole 1. februar 2023.
Back to top