Navigacija

Radio Valjevo dva 103,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Valjevo dva 103,5
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU, Valjevo
Broj dozvole 361/2008-4
Datum 14. novembar 2019.
Matični broj 17467336
PIB 102483588
Sedište i adresa pravnog lica Vladike Nikolaja 26/107, Valjevo (adresa za prijem pošte Beogradska 16, Zemun)
Telefon 063/393-903
Elektronska pošta kabinet@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Branko Gavrilović
Glavni i odgovorni urednik Maja Mutavdžić
Vlasnička struktura PMU 1.Maja Mutavdžić 2.Zorica Jelača 3.Zlatan Majdak
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 213/Valjevo
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Datum brisanja dozvole 26. januar 2024.

Izrečene mere

Opomena

Radio Valjevo dva 103,5

Udruženje ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU, Valjevo

05-2654/14/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top