Navigacija

Radio Bela Crkva 92,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bela Crkva 92,4
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno preduzeće BC INFO d.o.o., Bela Crkva
Broj dozvole 363/2008-5
Datum 14. decembar 2020.
Matični broj 08724598
PIB 100964577
Sedište i adresa pravnog lica Proleterska 4, Bela Crkva
Telefon 013/852-099
Faks 013/854-000
Elektronska pošta radiobcinfo@gmail.com, radiobelacrkva@gmail.com
Veb sajt www.radiobelacrkva.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Tamara Gojković v.d. direktora
Glavni i odgovorni urednik Tamara Gojković
Vlasnička struktura PMU 1.Jovica Burkić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 216/Bela Crkva
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top