Navigacija

Radio Marija Banata 89,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Marija Banata 89,7
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno izdavački centar katoličke crkve RADIO MARIJA, Plandište
Broj dozvole 370/2008-1
Datum 27. jul 2015.
Matični broj 08676313
PIB 102290678
Sedište i adresa pravnog lica Maršala Tita 57, Plandište (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Telefon 024/600-099
Faks 024/600-099
Elektronska pošta nikola.jaramazovic@yahoo.com
Veb sajt www.radiomarija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje preč. Ištvan Palatinuš
Glavni i odgovorni urednik preč. Ištvan Palatinuš
Vlasnička struktura PMU 1.Rimokatolička crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 227/Plandište
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 2. decembar 2016.
Back to top