Navigacija

Radio Antena 013 94,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Antena 013 94,0
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo sa ograničenom odgovornišću RADIO-ANTENA, Vršac
Broj dozvole 372/2008-9
Datum 12. oktobar 2016.
Matični broj 21037656
PIB 108629677
Sedište i adresa pravnog lica Sremska 58a, Vršac
Telefon 063/810-3228
Elektronska pošta antenaradiovrsac@mts.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Gordana Radakov
Glavni i odgovorni urednik Gordana Radakov
Vlasnička struktura PMU 1.Gordana Radakov-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 230/Vršac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top