Navigacija

Radio Victoria 107,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Victoria 107,9
Naziv pružaoca medijske usluge DRUŠTVO LJUBITELJA RUMUNSKE MUZIKE I KULTURE VICTORIA, Vršac
Broj dozvole 374/2008-2
Datum 12. maj 2010.
Matični broj 08859418
PIB 104435093
Sedište i adresa pravnog lica Patrijarha Rajačića 22, Vršac
Telefon 013/820-683
Elektronska pošta victoriaonair@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Juan Tudoran
Glavni i odgovorni urednik Juan Tudoran
Vlasnička struktura PMU 1.Juan Tudoran 2.Mirjana Tudoran 3.Oktavijan Tudoran 4.Kristina Ušurel 5.Danijel Gajta 6.Marko Adžić 7.Ljubica Đurasović 8.Saša Subotić 9.Željko Petrović 10.Žarko Sokolovac
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 232/Vršac
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 6. jul 2016.

Izrečene mere

Opomena

Radio Victoria 107,9

DRUŠTVO LJUBITELJA RUMUNSKE MUZIKE I KULTURE VICTORIA, Vršac

07-2629/14/16-168 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top