Navigacija

Radio Far 96,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Far 96,7
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga DANELLI, Alibunar
Broj dozvole 375/2008-2
Datum 23. septembar 2016.
Matični broj 08688109
PIB 101084067
Sedište i adresa pravnog lica Bratstva i Jedinstva 1, Alibunar
Telefon 013/641-258
Faks 013/641-246
Elektronska pošta radiofar@gmail.com
Veb sajt www.radiofar.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jon Ardeljan
Glavni i odgovorni urednik Jon Ardeljan
Vlasnička struktura PMU 1.Jon Ardeljan-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 233/Alibunar
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top