Navigacija

Radio Dunav 98,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Dunav 98,7
Naziv pružaoca medijske usluge STEFAN STREET d.o.o. Apatin
Broj dozvole 376/2008-3
Datum 5. jul 2017.
Matični broj 20088567
PIB 104092249
Sedište i adresa pravnog lica Srpskih Vladara 19, lokal 6, Apatin
Telefon 025/776-498
Faks 025/776-498
Elektronska pošta redakcija@radiodunav.com
Veb sajt www.radiodunav.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ilinka Dukić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Dukić
Vlasnička struktura PMU 1.Ilinka Dukić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 235/Apatin
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top