Navigacija

Radio Bap 95,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bap 95,1
Naziv pružaoca medijske usluge Javno informativno preduzeće RADIO TELEVIZIJA BAČKA PALANKA, Bačka Palanka
Broj dozvole 377-1/2008-2
Datum 30. mart 2015.
Matični broj 08779384
PIB 102673926
Sedište i adresa pravnog lica Žarka Zrenjanina 74/4, Bačka Palanka
Telefon 021/750-188, 021/751-055
Elektronska pošta radiobap@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Julija Ristić Sremac
Glavni i odgovorni urednik Milovan Longinov
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Bačka Palanka-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Opšte medijske usluge u periodu od 10 do12, od 16 do 18 i od 21 do 00:30 sati
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 237/Bačka Palanka
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 9. januar 2017.
Back to top