Navigacija

Radio Tavor 95,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Tavor 95,1
Naziv pružaoca medijske usluge Eparhija Bačka Srpske pravoslavne crkve, Novi Sad
Broj dozvole 377-2/2008-3
Datum 25. oktobar 2016.
Matični broj 08692661
PIB 102585508
Sedište i adresa pravnog lica Gimnazijska 2, Novi Sad (adresa za dostavu pošte Trg Patrijarha Pavla bb, Bačka Palanka)
Telefon 021/604-5940
Faks 021/604-5940
Elektronska pošta radiotavor@gmail.com
Veb sajt www.tavor.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Episkop Bački Irinej (Bulović)
Glavni i odgovorni urednik prezviter Stevica Ilić
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 237/Bačka Palanka
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top