Navigacija

Radio Fruška gora 105,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fruška gora 105,0
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO FRUŠKA GORA d.o.o., za informativnu, marketinšku i zabavnu delatnost, Ruma
Broj dozvole 381/2008-10
Datum 23. oktobar 2019.
Matični broj 20111186
PIB 104265549
Sedište i adresa pravnog lica Glavna 172 A, Ruma
Telefon 022/472-698
Faks 022/471-469
Elektronska pošta radiofruskagorainfo@gmail.com
Veb sajt www.radiofruskagora.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dušanka Novaković
Glavni i odgovorni urednik Dušanka Novaković
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Milutinović-51% 2.Slavko Stijaković-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 245/Irig
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top