Navigacija

Radio Kula 89,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kula 89,2
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR KULA, Kula
Broj dozvole 382/2008-10
Datum 16. jun 2023.
Matični broj 08138117
PIB 100262895
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 1, Kula
Telefon 025/722-948
Faks 025/722-908
Elektronska pošta ipckula@gmail.com
Veb sajt www.q-media.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milanka Popović
Glavni i odgovorni urednik Miloš Delibašić
Vlasnička struktura PMU 1.Milanka Popović-96,46% 2.Mali akcionari-3,54%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 248/Kula
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top