Navigacija

Radio 021 92,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 021 92,2
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće 021 društvo sa ograničenom odgovornošću, Novi Sad
Broj dozvole 386/2008-5
Datum 18. mart 2024.
Matični broj 08655430
PIB 100238241
Sedište i adresa pravnog lica Svetozara Miletića 45, Novi Sad
Telefon 021/420-534
Faks 021/420-534
Elektronska pošta radio021@021.rs
Veb sajt www.021.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Slobodan Krajnović
Glavni i odgovorni urednik Slobodan Krajnović
Vlasnička struktura PMU 1.Ilonka Stojšić-Cirok-72% 2.Slobodan Krajnović-12% 3.i dr. manjinski udeli-16%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 252/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top