Navigacija

TDI radio 107,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TDI radio 107,5
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO 5 d.o.o., za radio-difuznu delatnost, Novi Sad
Broj dozvole 391/2008-11
Datum 11. april 2023.
Matični broj 08656754
PIB 100726678
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad
Telefon 021/523-952
Faks 021/523-952
Elektronska pošta marketingns@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Mia Miladinov
Glavni i odgovorni urednik Luka Pap
Vlasnička struktura PMU 1.Maxim Media Plus d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 257/Novi Sad
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top