Navigacija

Radio Blagovesnik 95,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Blagovesnik 95,7
Naziv pružaoca medijske usluge Eparhija bačka Srpske pravoslavne crkve, Novi Sad
Broj dozvole 394-1/2008-3
Datum 12. oktobar 2016.
Matični broj 08692661
PIB 102585508
Sedište i adresa pravnog lica Gimnazijska 2, Novi Sad (adresa za dostavu pošte Veljka Petrovića 1, Sombor)
Telefon 025/428-178
Faks 025/428-178
Elektronska pošta blagovesniksombor@gmail.com
Veb sajt www.blagovesnik.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Episkop bački Irinej (Bulović)
Glavni i odgovorni urednik prezviter Branislav Šijačić
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Specijalizovana medijska usluga u periodu ponedeljak, sreda i petak od 00 do 12 sati, utorak, četvrtak i subota 12 do 00 sati, nedelja po dogovoru
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 262/Sombor
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top