Navigacija

Radio Marija Sombor 95,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Marija Sombor 95,7
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno-izdavački centar katoličke crkve RADIO MARIJA, Sombor
Broj dozvole 394-2/2008-2
Datum 5. septembar 2016.
Matični broj 08095370
PIB 102081223
Sedište i adresa pravnog lica Trg Sv.Terezije 3, Subotica (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Telefon 024/600-099
Faks 024/600-099
Elektronska pošta nikola.jaramazovic@yahoo.com
Veb sajt www.radiomarija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Msgr. dr Andrija Anišić
Glavni i odgovorni urednik prečasni Ištvan Palatinuš
Vlasnička struktura PMU 1.Rimokatolička crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Specijalizovana medijska usluga u periodu ponedeljak, sreda i petak od 12 do 00 sati, utorak, četvrtak i subota 00 do 12 sati, nedelja po dogovoru
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 262/Sombor
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top