Navigacija

Sremski M radio 91,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Sremski M radio 91,9
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću SREMSKI M RADIO, Sremska Mitrovica
Broj dozvole 396/2008-6
Datum 13. septembar 2021.
Matični broj 08662797
PIB 100797647
Sedište i adresa pravnog lica Trg Svetog Dimitrija 15, Sremska Mitrovica (adresa za prijem pošte Zlatka Šnajdera 2, Šid)
Telefon 063/109-4759
Elektronska pošta ozonradiosm997@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Mladenović
Glavni i odgovorni urednik Dragana Mladenović
Vlasnička struktura PMU 1.Sremska televizija d.o.o., Šid-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 265/Sremska Mitrovica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top