Navigacija

Radio Slavoslovlje 90,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Slavoslovlje 90,7
Naziv pružaoca medijske usluge Eparhija bačka Srpske pravoslavne crkve, Subotica
Broj dozvole 399-1/2008-3
Datum 12. oktobar 2016.
Matični broj 08692661
PIB 102585508
Sedište i adresa pravnog lica Gimnazijska 2, Novi Sad (adresa za dostavu pošte Zmaj Jovina 22, Subotica)
Telefon 024/520-202
Faks 024/522-590
Elektronska pošta slavoslovlje@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Episkop bački Irinej (Bulović)
Glavni i odgovorni urednik Miodrag Šipka
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Specijalizovana medijska usluga u periodu ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i subota od 00 do 04 sati, od 08 do 12 sati i od 16 do 20 sati, nedeljom od 00 do 04 sati i od 16 do 24 sati
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 269/Subotica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top