Navigacija

Radio Marija Subotica 90,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Marija Subotica 90,7
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno-izdavački centar katoličke crkve RADIO MARIJA, Subotica
Broj dozvole 399-2/2008-2
Datum 5. septembar 2016.
Matični broj 08095370
PIB 102081223
Sedište i adresa pravnog lica Trg Sv. Terezije 3, Subotica (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Telefon 024/600-099
Faks 024/600-099
Elektronska pošta nikola.jaramazovic@yahoo.com
Veb sajt www.radiomarija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Msgr. dr Andrija Anišić
Glavni i odgovorni urednik prečasni Ištvan Palatinuš
Vlasnička struktura PMU 1.Rimokatolička crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Specijalizovana medijska usluga u periodu ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i subota od 04 do 08 sati, od 12 do 16 sati i od 20 do 00 sati, nedeljeom od 04 do 16 sati
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 269/Subotica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top