Navigacija

Prvi radio 103FM 103,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Prvi radio 103FM 103,0
Naziv pružaoca medijske usluge AKORD d.o.o. preduzeće za trgovinu i posredovanje, Subotica
Broj dozvole 401/2008-4
Datum 30. mart 2017.
Matični broj 08238553
PIB 100850804
Sedište i adresa pravnog lica Trg Cara Jovana Nenada 15/9, Subotica
Telefon 024/555-777
Faks 024/555-777
Elektronska pošta prviradiosrbija@gmail.com
Veb sajt www.prviradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandra Lasak
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Lasak
Vlasnička struktura PMU 1. Master Media Mix doo Novi Sad-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 271/Subotica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top