Navigacija

Radio Subotica 104,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Subotica 104,4
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO SUBOTICA-SZABADKAI RADIO d.o.o., Subotica
Broj dozvole 402/2008-7
Datum 10. januar 2024.
Matični broj 08009309
PIB 100958540
Sedište i adresa pravnog lica Arsenija Čarnojevića 3, Subotica
Telefon 024/670-730
Elektronska pošta radiosubotica@gmail.com
Veb sajt www.radiosubotica.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Veselin Stefanović
Glavni i odgovorni urednik Vladan Stefanović
Vlasnička struktura PMU 1.VTV d.o.o., Subotica-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje 9-Lr 272/Subotica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top