Navigacija

Radio Temerin 93,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Temerin 93,5
Naziv pružaoca medijske usluge Kulturno informativni centar LUKIJAN MUŠICKI, Temerin
Broj dozvole 403/2008
Datum 1. decembar 2008.
Matični broj 08860670
PIB 104503057
Sedište i adresa pravnog lica Novosadska 324, Temerin
Telefon 021/843-695, 021/843-883
Elektronska pošta kictemerin@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Bojan Torbica
Glavni i odgovorni urednik Bojan Torbica
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Temerin-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 273/Temerin
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2016.
Datum brisanja dozvole 2. decembar 2016.
Back to top