Navigacija

TV Mlava

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Mlava
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću radio i televizijske delatnosti MLAVA-MEDIJA, Petrovac na Mlavi
Broj dozvole 407/2009-4
Datum 31. mart 2017.
Matični broj 06860583
PIB 101585467
Sedište i adresa pravnog lica Bate Bulića bb, Petrovac na Mlavi
Telefon 012/332-899
Faks 012/334-629
Elektronska pošta rtvmlava@gmail.com
Veb sajt www.rtvmlava.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Branislav Petrović
Glavni i odgovorni urednik Branislav Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Radiša Todorović-50% 2.Branislav Petrović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Deli Jovan: Bor, Golubac, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Negotin, Žagubica. Lokalno područje-L 41/Golubac
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top