Navigacija

Radio Aleksinac 107,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Aleksinac 107,6
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće AGRO-PRESS d.o.o. Grdetin
Broj dozvole 416/2009-2
Datum 26. april 2017.
Matični broj 20219122
PIB 104714420
Sedište i adresa pravnog lica Save Kovačevića 13, Grdetin
Telefon 018/808-344, 063/133-7200, 060/380-8344
Elektronska pošta radioaleksinac@gmail.com
Veb sajt www.alpress.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ninoslav Miljković
Glavni i odgovorni urednik Ninoslav Miljković
Vlasnička struktura PMU 1.Ninoslav Miljković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 2/Aleksinac
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top