Navigacija

Radio Antena 101,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Antena 101,6
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO-ANTENA, Vršac
Broj dozvole 420/2009-5
Datum 7. septembar 2017.
Matični broj 21037656
PIB 108629677
Sedište i adresa pravnog lica Sremska 58a, Vršac
Telefon 063/810-3228
Elektronska pošta antenaradiovrsac@mts.rs
Veb sajt www.antenabor.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Gordana Radakov
Glavni i odgovorni urednik Milan Carić
Vlasnička struktura PMU 1.Gordana Radakov-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 71/Bor
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top