Navigacija

Radio Biser Plus 92,6

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Biser Plus 92,6
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO BISER d.o.o. privredno društvo za saobraćaj, trgovinu, izdavaštvo i radio televizijske aktivnosti, Požarevac
Broj dozvole 421/2009-3
Datum 8. mart 2019.
Matični broj 06643043
PIB 100440764
Sedište i adresa pravnog lica Koste Abraševića 30, Požarevac
Telefon 012/221-225
Faks 012/521-063
Elektronska pošta biserplusradio@gmail.com
Veb sajt www.biserradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Violeta Milenković
Glavni i odgovorni urednik Violeta Milenković
Vlasnička struktura PMU 1.Violeta Milenković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 135/Malo Crniće
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top