Navigacija

Radio Kis 93,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kis 93,4
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge DELFIN MARKETING d.o.o. Zlatibor
Broj dozvole 425/2009-5
Datum 30. decembar 2019.
Matični broj 17577972
PIB 103426443
Sedište i adresa pravnog lica Vojvođanska bb, Zlatibor (adresa za dostavu pošte Mihaila Pupina 65, Užice)
Telefon 031/512-346
Elektronska pošta delfin.marketing.zlatibor@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Karapandžić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Ranković
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Ristanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 177/Partizanske Vode
Period važenja 10. jul 2009. — 10. jul 2025.
Back to top