Navigacija

Regionalni San radio Loznica 95,0; 98,6; 100,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Regionalni San radio Loznica 95,0; 98,6; 100,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za proizvodnju, promet i usluge MARTEKS TMT d.o.o. Loznica
Broj dozvole 432/2009-4
Datum 7. jun 2017.
Matični broj 20248564
PIB 104831545
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 2, Loznica
Telefon 015/882-227, 015-873-145
Faks 015/882-227
Elektronska pošta lotel@verat.net
Veb sajt www.lotel.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje NadaMandić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mandić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Mandić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 31/Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija
Period važenja 21. septembar 2009. — 21. septembar 2025.
Back to top