Navigacija

Radio Tdi Central 89,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Tdi Central 89,1
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge MATRIX D, Beograd
Broj dozvole 446/2010-7
Datum 28. januar 2022.
Matični broj 17502808
PIB 102950875
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd)
Telefon 032/376-845, 060/644-4781
Elektronska pošta marketingcacak@tdiradio.com
Veb sajt www.tdiradio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Knežević
Glavni i odgovorni urednik Luka Pap
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o., Beograd-51% 2.Miloš Krdžić-49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 29/Kraljevo, Čačak, Vrnjačka Banja
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.
Back to top