Navigacija

Gold AM radio 103,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Gold AM radio 103,3
Naziv pružaoca medijske usluge GOLD AM KOMUNIKACIJE d.o.o. Srednjevo
Broj dozvole 455/2010-2
Datum 30. oktobar 2017.
Matični broj 20175290
PIB 104540027
Sedište i adresa pravnog lica Srednjevo bb, Srednjevo
Telefon 012/666-825
Elektronska pošta radio-gold@hotmail.com
Veb sajt www.radio-gold.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Mirković
Glavni i odgovorni urednik Predrag Mirković
Vlasnička struktura PMU 1.Predrag Mirković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno Područje-Lr 74/Golubac
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.
Back to top