Navigacija

Radio Op top 106,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Op top 106,4
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje građana HELPH, Mladenovac
Broj dozvole 457/2010-5
Datum 7. septembar 2017.
Matični broj 17250027
PIB 101962754
Sedište i adresa pravnog lica Svetozara Markovića 26, Mladenovac
Telefon 011/823-1655
Faks 011/823-1655
Elektronska pošta ug.helph1@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Tomislav Ilić
Glavni i odgovorni urednik Tomislav Ilić
Vlasnička struktura PMU 1.Tomislav Ilić 2.Aleksandar Grčić 3.Tomislav Rasulić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 280/Mladenovac
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.

Izrečene mere

Opomena

Radio Op top 106,4

Udruženje građana HELPH, Mladenovac

03-1214/14/16-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top