Navigacija

Radio Kragujevac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kragujevac
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC d.o.o. Kragujevac
Broj dozvole 465/2010-6
Datum 20. septembar 2020.
Matični broj 06875793
PIB 101578513
Sedište i adresa pravnog lica Branka Radičevića 9, Kragujevac
Telefon 034/209-826
Faks 034/209-826
Elektronska pošta rtkposta@rtk.co.rs
Veb sajt www.rtk.co.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Vuković
Glavni i odgovorni urednik Darko Milenković
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština grada Kragujevaca-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 26/Kragujevac, Aranđelovac, Knić
Period važenja 19. februar 2010. — 19. februar 2026.
Back to top