Navigacija

Radio Bor 103,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bor 103,1
Naziv pružaoca medijske usluge ŠTAMPA, RADIO I FILM d.o.o. Bor
Broj dozvole 468/2011-6
Datum 9. maj 2019.
Matični broj 07147317
PIB 100629297
Sedište i adresa pravnog lica Moše Pijade 19, Bor
Telefon 030/424-587
Faks 030/427-427
Elektronska pošta rtvbor@rtvbor.rs
Veb sajt www.rtvbor.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Novović
Glavni i odgovorni urednik Danijela Novović
Vlasnička struktura PMU 1.Boba Anđelković-15,22% 2.Vladan Novović-73,91% 3.Goran Pančić-10,87%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 72/Bor
Period važenja 9. maj 2011. — 9. maj 2027.
Back to top