Navigacija

Radio Homolje 90,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Homolje 90,0
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO HOMOLJE, Žagubica
Broj dozvole 469/2011-8
Datum 19. jul 2023.
Matični broj 17191560
PIB 101579959
Sedište i adresa pravnog lica Homoljska bb, Žagubica
Telefon 012/643-413
Elektronska pošta rtvhomolje@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Igor Njamcić
Glavni i odgovorni urednik Vanja Grujić
Vlasnička struktura PMU 1.Igor Njamcić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije LINEARNO-TERESTRIČKO
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 86/Žagubica
Period važenja 27. april 2011. — 27. april 2027.
Back to top