Navigacija

Radio Centar 987 98,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Centar 987 98,7
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za konsalting i poslove menadžmenta WIDE SOLUTIONS d.o.o. Kragujevac
Broj dozvole 470/2011-4
Datum 27. april 2019.
Matični broj 20602449
PIB 106442087
Sedište i adresa pravnog lica Jadranska 33, Kragujevac
Telefon 034/315-180
Faks 034/355-987
Elektronska pošta centar987@gmail.com
Veb sajt www.centarfm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Života Milanović
Glavni i odgovorni urednik Života Milanović
Vlasnička struktura PMU 1.Broadcast Radio Star doo, Kragujevac-95% 2.Jelena Erić-5%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 124/Kragujevac
Period važenja 27. april 2011. — 27. april 2027.

Izrečene mere

Opomena

Radio Centar 987 98,7

Privredno društvo za konsalting i poslove menadžmenta WIDE SOLUTIONS d.o.o. Kragujevac

05-541/15-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top