Navigacija

Radio Impuls 106,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Impuls 106,0
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO IMPULS d.o.o. Bačka Palanka
Broj dozvole 476/2011-3
Datum 3. mart 2021.
Matični broj 20266660
PIB 104902920
Sedište i adresa pravnog lica Palanačka 3, Bačka Palanka
Telefon 021/752-102, 021/752-106
Faks 021/752-102, 021/752-106
Elektronska pošta radioimpuls.bp@gmail.com
Veb sajt www.radioimpuls.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Đorđe Đorđević
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Borković
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Borković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 298/Bačka Palanka
Period važenja 27. april 2011. — 27. april 2027.
Back to top