Navigacija

Naxi City radio 88,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Naxi City radio 88,3
Naziv pružaoca medijske usluge EURO ALFA EKSPORT IMPORT d.o.o. Subotica
Broj dozvole 477/2011-4
Datum 27. april 2019.
Matični broj 08619565
PIB 100838672
Sedište i adresa pravnog lica Arsenija Čarnojevića 3, Subotica
Telefon 024/670-730
Elektronska pošta cityradio.su@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Branislav Dobrokes
Glavni i odgovorni urednik Vladan Stefanović
Vlasnička struktura PMU 1.Branislav Dobrokes-50% 2.Ljubica Stefanović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 304/Subotica
Period važenja 27. april 2011. — 27. april 2027.
Back to top