Navigacija

Radio Mig 107,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Mig 107,3
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i poslovne usluge MIG EXTRA d.o.o. Svilajnac
Broj dozvole 478/2011-2
Datum 26. decembar 2018.
Matični broj 17289608
PIB 101474366
Sedište i adresa pravnog lica Bobovo bb, Svilajnac
Telefon 063/206-643
Elektronska pošta goran-jovic@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Jović
Glavni i odgovorni urednik Goran Jović
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Jović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 289/Rača
Period važenja 16. maj 2011. — 16. maj 2027.
Back to top