Navigacija

Radio Marija Vrdnik 88,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Marija Vrdnik 88,4
Naziv pružaoca medijske usluge Đakovačka i Sremska Biskupija, Vikarijat Sremski, Petrovaradin
Broj dozvole 482/2011-2
Datum 29. jun 2019.
Matični broj 08670234
PIB 100398686
Sedište i adresa pravnog lica Štrosmajerova 20, Petrovaradin (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Telefon 024/600-099
Faks 024/600-099
Elektronska pošta nikola.jaramazovic@yahoo.com
Veb sajt www.radiomarija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje msgr. dr Andrija Anišić
Glavni i odgovorni urednik msgr. dr Andrija Anišić
Vlasnička struktura PMU 1.Rimokatolička Crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 300/Vrdnik
Period važenja 29. jun 2011. — 29. jun 2027.
Datum brisanja dozvole 7. april 2022.
Back to top