Navigacija

Radio Max FM 98,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Max FM 98,4
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće RADIO MAX FM d.o.o. Jagodina
Broj dozvole 484/2011-3
Datum 4. jul 2019.
Matični broj 20627964
PIB 106549244
Sedište i adresa pravnog lica Slavke Đurđević B3 1/1, Jagodina
Telefon 062/233-984
Elektronska pošta maxfm@beotel.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Bojana Lalić Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Suzana Dmitrić
Vlasnička struktura PMU 1.Bojana Lalić Jovanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 290/Jagodina
Period važenja 4. jul 2011. — 4. jul 2027.
Back to top