Navigacija

Radio Srpski Sion 105,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Srpski Sion 105,5
Naziv pružaoca medijske usluge EPARHIJA SREMSKA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, Sremski Karlovci
Broj dozvole 486/2011-3
Datum 25. jul 2019.
Matični broj 08224722
PIB 102689206
Sedište i adresa pravnog lica Trg Branka Radičevića 8, Sremski Karlovci (adresa za dostavu pošte Iriška 37, Ruma)
Telefon 022/433-766
Elektronska pošta radiossr@yahoo.com
Veb sajt www.radiossr.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Jerej Stanko Trkulja
Glavni i odgovorni urednik Miroslav Krsmanović
Vlasnička struktura PMU 1.Srpska pravoslavna crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno Područje-Lr 303/Ruma
Period važenja 25. jul 2011. — 25. jul 2027.
Back to top