Navigacija

Radio Kiss FM 106,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kiss FM 106,1
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za usluge poslovne aktivnosti i trgovinu KISS d.o.o., Lazarevac
Broj dozvole 489/2011-4
Datum 6. maj 2020.
Matični broj 17454137
PIB 102589427
Sedište i adresa pravnog lica Voke Savića bb, Lazarevac
Telefon 011/812-8400
Faks 011/812-8400
Elektronska pošta info@radiokiss.rs
Veb sajt www.radiokiss.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Mijatović
Glavni i odgovorni urednik Goran Mijatović
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Mijatović -50% 2.Slađana Mijatović-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 286/Lazarevac
Period važenja 15. avgust 2011. — 15. avgust 2027.
Back to top