Navigacija

Radio Duga 90,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Duga 90,1
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti DUGA-SKY RADIO TELEVIZIJA DUGA d.o.o., Požarevac
Broj dozvole 490/2011-4
Datum 5. april 2021.
Matični broj 17189581
PIB 100436714
Sedište i adresa pravnog lica Gundulićev venac 70, Beograd
Telefon 064/577-7887, 064/909-0164
Elektronska pošta info@radioduga.rs
Veb sajt www.radioduga.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Stefan Radić, Zoran Milanović
Glavni i odgovorni urednik Stefan Radić
Vlasnička struktura PMU 1.Stefan Radić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 142/Požarevac
Period važenja 15. avgust 2011. — 15. avgust 2027.
Back to top