Navigacija

Radio Fox 97,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fox 97,9
Naziv pružaoca medijske usluge FOX MEDIA d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Bečej
Broj dozvole 491/2011-3
Datum 15. avgust 2019.
Matični broj 08645981
PIB 101101772
Sedište i adresa pravnog lica Žilinski Endrea 67, Bečej
Telefon 064/127-2742
Elektronska pošta foxradio979@gmail.com
Veb sajt www.foxradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ferenc Berček
Glavni i odgovorni urednik Monika Berček
Vlasnička struktura PMU 1.Ferenc Berček-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 224/Novi Kneževac
Period važenja 15. avgust 2011. — 15. avgust 2027.
Back to top