Navigacija

Radio L 95,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio L 95,9
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje TV programa TELEVIZIJA LESKOVAC a.d. Leskovac
Broj dozvole 494/2011-2
Datum 9. februar 2017.
Matični broj 06993290
PIB 100327641
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar oslobođenja 92, Leskovac
Telefon 016/242-155, 016/252-127
Elektronska pošta tvlredak@ptt.rs, natasatvl@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladica Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Nataša Đorđević
Vlasnička struktura PMU 1.Vladica Jovanović-72,915% 2.Akcionarski fond ad, Beograd-16,60873% 3.Mali akcionari-10,47627%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 23/Leskovac
Period važenja 22. avgust 2011. — 22. avgust 2019.
Datum brisanja dozvole 19. mart 2019.
Back to top