Navigacija

Radio Bujanovac 91,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bujanovac 91,2
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO-TELEVIZIJA BUJANOVAC d.o.o., Bujanovac
Broj dozvole 495/2011-7
Datum 12. avgust 2021.
Matični broj 17032917
PIB 100975655
Sedište i adresa pravnog lica Karađorđev trg bb, Bujanovac
Telefon 064/649-8900
Elektronska pošta radiotelevizijabujanovacdoo@gmail.com
Veb sajt www.rtv-bujanovac.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Avdirahim Nuhiji
Glavni i odgovorni urednik Zujleha Aliju
Vlasnička struktura PMU 1.Avdirahim Nuhiji-15% 2.Zoran Veličković-85%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije LINEARNO-TERESTRIČKO
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 281/Bujanovac
Period važenja 19. septembar 2011. — 19. septembar 2027.
Back to top