Navigacija

Radio Duga M 94,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Duga M 94,3
Naziv pružaoca medijske usluge Dušanka Milošević preduzetnik, radio i televizijske aktivnosti GLAS PČINJE, Trgovište
Broj dozvole 497/2011
Datum 16. decembar 2011.
Matični broj 61548866
PIB 106225316
Sedište i adresa pravnog lica Kralja Petra I Karađorđevića 67, Trgovište
Telefon 017/452-540, 017/452-222
Elektronska pošta duga923@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dušanka Milošević
Glavni i odgovorni urednik Tatjana Đorđević
Vlasnička struktura PMU 1.Dušanka Milošević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 284/Trgovište
Period važenja 16. decembar 2011. — 16. decembar 2019.
Datum brisanja dozvole 6. januar 2017.
Back to top